تصویری جالب از پشت صحنه دومین مناظره

دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با حضور ۷ کاندیدا برگزار شد.

تصویری جالب از پشت صحنه دومین مناظره
گزارش خبر،انتخابات

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، در حاشیه این مناظره تصویری از صمیمت دو کاندیدای اصولگرا که از آنها تحت عنوان کاندیدای پوششی یاد می شود به ثبت رسید.

تصویری جالب از صمیمیت ۲ کاندیدای پوششی انتخابات ۱۴۰۰