تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز» و حسینعلی شهریاری

واکسن کوو ایران برکت به «مینو محرز» عضو کمیته علمی کرونا و حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس تزریق شد.

تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز» و حسینعلی شهریاری
گزارش خبر - تزریق واکسن ایرانی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، دقایقی پیش در فاز دو -سه مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت، این واکسن به مینو محرز و شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس تزریق شد.

مینو محرز و حسینعلی شهریاری در مرحله سوم از داوطلبان دریافت این واکسن بودند.