معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی؛

بانک‌ها برای ثبت حساب‌ در بانک مرکزی اقدام کنند

مهرداد محرمیان از بانک ها درخواست کرد برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند.

بانک‌ها برای ثبت حساب‌ در بانک مرکزی اقدام کنند
بانک ها برای ثبت حساب

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتر نوشت: از ۶ اردیبهشت تراکنش بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد. این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت. بانک‌ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند.