بهره مندی 1232 بنگاه‌ تولیدی از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال

در سال 1399 (12 ماهه) بیش از 81 هزار و 529 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18(برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

بهره مندی 1232 بنگاه‌ تولیدی از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال
گزارش خبر/بنگاه توليدي

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت(دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات)، این میزان تسهیلات به یک هزار و 232 بنگاه و واحد تولیدی در 12 ماهه 1399 پرداخت شده است.

بر این اساس در 12 ماهه 1399(سال گذشته) 2 هزار و 864 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال(تبصره 18) ثبت نام کرده بودند.

پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است. در این بازه زمانی همچنین یک هزار و 247 فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از 105 هزار و 13 میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

گفتنی است که از ابتدای اسفندماه 1397 تا پایان اسفندماه 1399(سال گذشته) 7 هزار و 527 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال(تبصره 18) ثبت نام کرده بودند.

از این تعداد 2 هزار و 913 فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از 219 هزار و 253 میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

همچنین از ابتدای اسفندماه 1397 تا پایان اسفندماه 1399(سال گذشته) بیش از 95 هزار و 418 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18(برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

این میزان تسهیلات به یک هزار و 489 بنگاه و واحد تولیدی از ابتدای اسفندماه 1397 تا پایان اسفندماه 1399(سال گذشته) پرداخت شده است.