بنر تبلیغاتی ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها خبر ساز شد

بنر تبلیغاتی ستاد آیت الله رئیسی در شبکه های اجتماعی خبر ساز شد.

بنر تبلیغاتی ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها خبر ساز شد
گزارش خبر - نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، تصویر بنر تبلیغاتی ستاد آیت الله رئیسی در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شد. در این بنر تبلیغاتی که در یکی از خیابان‌های شهر اصفهان نصب شده است نام ستاد این کاندیدا «قرارگاه انتخاباتی گام دوم» قید شده است.