معاون وزیر راه‌ و شهرسازی؛

بلند‌ترین تونل کشور پایان بهار افتتاح می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی ساخت یک باند از قطعه دوم آزادراه تهران- شمال به 58 درصد رسید، گفت: بلندترین تونل کشور در منطقه دوم آزادراه شمال پایان بهار به افتتاح می‌رسد.

بلند‌ترین تونل کشور پایان بهار افتتاح می‌شود

به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال اظهار داشت: منطقه دو آزادراه تهران- شمال از سخت‌ترین مناطق چهارگانه این آزادراه محسوب می‌شود و از 22 کیلومتر مسیر 20.5 کیلومتر آن یا پل و یا تونل است که جاده باقیمانده هم ترانشه‌های بسیار سختی دارد.

وی ادامه داد: قرار بر این بوده که در ابتدا یک باند از قطعه دوم آزادراه تهران- شمال ساخته شود که ساخت آن هم به دلیل موضوع اعتبارات در دو مرحله ساخته می‌شود.  

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بلند‌ترین تونل کشور در قطعه دوم این آزادراه در حال ساخت است، گفت: در مرحله اول ساخت، تونل البرز و راه‌های طرفین تونل البرز به طول دو کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد. از 22 کیلومتر قطعه دوم فقط حدود 6.5 کیلومتر تونل البرز و  2 کیلومتر هم راه‌های طرفین این تونل است که ساخت 8.5 کیلومتر تونل و راه‌های طرفین تا پایان بهار به اتمام می‌رسد که برای تحقق این هدف، کار باید به صورت سه شیفته انجام شود.

خادمی درباره مرحله دو ساخت این قطعه اظهارداشت: دو ماه بعد از  ساخت تونل البرز،‌ یک باند از منطقه دو که مورد تعهد است باید تکمیل و به بهره برداری برسد  البته به این شرط که اعتبارات تامین شود.

وی افزود: برآورد انجام شده در  اوایل سال 99 این بوده که یک باند از منطقه دو به همراه ساخت تونل البرز نزدیک به دو هزار میلیارد تومان هزینه دارد اما با توجه به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم و از سوی دیگر افزایش حجم کار به دلیل ساخت پل و مسیر دسترسی از این منطقه به جاده فعلی چالوس هزینه‌ها افزایش یافت. برای اینکه دسترسی ایمنی برای مردم ایجاد کنیم از پل زنگوله یک پل به سمت جاده فعلی چالوس ساخته می‌شود که با توجه به این عوامل در برآورد جدید برای تمام یک باند از قطعه دو نیاز به دو هزار و 400 هزار میلیارد تومان اعتبارات داریم.  

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به هزار و 350 میلیارد تومان تامین شده که 500 میلیارد سهم آن دولت و 800 میلیارد تومان هم سهم بنیاد مستضعفان بوده‌ است. نزدیک به دو هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است که هزار میلیارد تومان آن باید از سوی دولت و هزار میلیارد تومان دیگر توسط بنیاد مستضعفان تامین و به پروژه تزریق شود.   

خادمی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در این فاصله کوتاه تخصیص این مبلغ از سوی دولت و بنیاد کار بسیار دشواری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره میزان پیشرفت فیزیکی پروژه اظهار داشت: در بازدید اخیر که چند روز گذشته انجام شد در حدود 80 جبهه کاری، پروژه در حال ساخت بود و پیشرفت فیزیکی نزدیک به 58 درصد است که البته با پیشرفت 90 درصد هم امکان بهره‌برداری وجود دارد.  

وی با بیان اینکه گره اصلی پروژه ساخت تونل البرز است، گفت: تونل البرز و جاده‌های دسترسی آن به پیشرفت فیزیکی 90 درصد رسیده‌ و همانطور که گفته شد این تونل با جاده‌های طرفین به 8 کیلومتر می‌رسد و بلندترین تونل کشور محسوب می‌شود.

خادمی با اشاره به رکورد شکنی در ساخت تونل‌های بلند ادامه داد: تا قبل از ساخت قطعه یک آزادراه تهران- شمال تونل به بلندی بیش از 3.2 کیلومتر نداشتیم تا اینکه در قطعه یک آزادراه تهران- شمال تونل تالون 5 کیلومتری ساخته شد اما رکورد آن با ساخت تونل البرز شکسته می‌شود و این تونل تا پایان بهار به افتتاح می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گقت: در قطعه دوم آزادراه تهران- شمال در مسیر رفت و برگشت 37 کیلومتر تونل ساخته شود که همزمان با اجرای باند اول این قطعه، تونل‌های باند دیگر در حال ساخت است.