معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری کلاس‌های جبرانی برای برخی دانش آموزان

رضوان حکیم‌زاده گفت: مدیران مدارس در ارزیابی پایانی باید از وضعیت یادگیری خواندن و نوشتن دانش آموزان مطمئن شوند، در غیر این صورت برای آنها کلاس‌های جبرانی برگزار می‌شود تا با پایه ضعیف به کلاس بالاتر نروند.

برگزاری کلاس‌های جبرانی برای برخی دانش آموزان
گزارش خبر - آموزش پرورش

به گزارش خبرنگاران علم و فناوری گزارش خبر، طی یکسال اخیر  به دلیل شیوع کرونا میزان یادگیری نوآموزان برای بسیاری از والدین و معلمان یکی از دغدغه‌ها جدی محسوب می‌شد. حال در ماه‌های  پایان سال تحصیلی این سوال مطرح است که آیا عدالت آموزشی برای این افراد محقق شده و نوآموزان آنطور که باید در روند آموزش قرار گرفته‌اند یا خیر؟ رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره کیفیت سنجی آموزش‌های مجازی در دوره ابتدایی به خبرنگاران گفت: دانش آموزان در دوران ابتدایی شرایط ویژه خودشان را دارند. در پایه‌های اول و دوم نیاز به ارتباط با معلم بیش از دیگر دوره‌های آموزشی است.

او افزود: همکاران برای بهبود شرایط تلاش بسیاری کردند تا از شیوه‌های ممکن استفاده شود. فضای مجازی محیطی بود که توانستیم با دانش آموزان در ارتباط باشیم و ارزیابی نوبت اول را انجام دهیم. چند پروژه به شکل کارهای پژوهشی در برخی از استان‌ها از دانش آموزان در پایه‌های اول و دوم به شکل ارزیابی عملکردی انجام شد. بر این اساس دانش آموزان در دسترسی به اهداف یادگیری وضعیت مناسبی دارند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: اغلب دانش آموزان با همکاری خانواده‌ها و نقش موثر مادران در سراسر کشور همچنین با تلاش همکاران فرهنگی از شرایط مناسب برخوردار هستند.

او درباره آخرین اقدامات برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل افزود: هر ساله تعدادی از دانش آموزان به دلایل متعدد از چرخه تحصیل باز می‌مانند یکی از اقدامات شناسایی و جذب این دانش آموزان است. در سال جاری اسامی دانش آموزان بازمانده از تحصیل به استان‌ها ارسال شده است.  

آخرین وضعیت رسیدگی به  دانش آموزان بازمانده از تحصیل

حکیم‌زاده در واکنش به برخی اظهارات که  مدعی هستند تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل بیش از دیگر سال‌های تحصیلی است، گفت: برخی از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به ابزار و تجهیزات فن‌آوری جزو بازماندگان از تحصیل شناخته شده‌اند. هرچند این ارزیابی مناسب نیست. این افراد نتوانستند از فن آوری استفاده کنند و در برنامه جامع وزارت آموزش و پرورش دسترسی به آموزش برای دانش آموزانی که امکان دسترسی به تجهیزات هوشمند  نداشتند برنامه‌های جایگزین  لحاظ شد.

او تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جایگزین توزیع درس نامه‌ها توسط راهبران آموزشی است. آنها بر فعالیت دانش‌آموزان نظارت داشتند. در مناطق روستایی، عشایری و در مناطقی با کمترین جمعیت مجوز آموزش‌های حضوری اخذ شده که در آن مناطق به‌دلیل نبود زیرساخت‌های فن‌آوری دانش آموزان در مناطق روستایی و عشایری توانستند از آموزش‌های حضوری بهره‌مند شوند.

مدرسه تلویزیونی تا پایان اردیبهشت به فعالیت می‌پردازد/ میزان بازماندگان از تحصیل در دست بررسی است

 حکیم‌زاده گفت: مدرسه تلویزیونی ایران در اسفند 98 شروع به کار کرد و تا پایان اردیبهشت به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دانش آموزان از بسته‌های آموزشی، مدرسه تلویزیونی ایران، شبکه شاد و دیگر بسترهای آموزشی استفاده کردند. دیگر دانش آموزان در صورت عدم ثبت نام در مدارس در دسته بازماندگان هستند و در استان‌ها میزان بازماندگان در دست بررسی است.