محمود احمدی نژاد:

با میرحسین موسوی دوست دوستم!

محمود احمدی نژاد شب گذشته بازهم به کلاب هاوس آمد و اظهاراتی عجیب و جنجالی داشت. 

با میرحسین موسوی دوست دوستم!
گزارش خبر- محمود احمدی نژاد

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر،محمود احمدی نژاد که برای دومین بار با رد صلاحیت روبرو شد مدتی است که در فضای مجازی هم فعال شده و گفتگوهای متعدد انجام می دهد. او شب گذشته بازهم به کلاب هاوس آمد و اظهاراتی عجیب و جنجالی داشت. 

بخش هایی از ادعاهای محمود احمدی نژاد را بخوانید؛
 
* با میرحسین موسوی دوست بودم الان هم دوستم!
 
*برای ادعالی تقلب در سال ۸۸ می‌توان هر چیز گفت.
 
*همه مدعیان تقلب بعدا گفتند تقلب نشده است.
 
*یک ماه مهلت علاوه بر مهلت قانونی به مدعیان دادیم.
 
*قاطعانه می‌گویم هیچ تقلبی نشده است.
 
*در رای گیری الکترونیکی که الان آورده‌اند می‌شود روی جمع آرا رای اضافه کرد.
 
*یک گروه امنیتی فاسد درگیری‌های ۸۸ را درست کرد.
 
*من با جمعی از معترضین آبان۹۸ صحبت کردم. به من گفتند تو فقط بیا، بنزین هم اگر شد ده هزار تومان اشکالی ندارد.