شنیده ها حاکی است؛

بازگشت آمریکا به برجام در ۳ خرداد

طبق آخرین اخبار دریافتی از مذاکرات وین، ایران و آمریکا در ۳ خرداد به تعهدات برجام بازمی‌گردند.

بازگشت آمریکا به برجام در ۳ خرداد
گزارش خبر - بازگشت آمریکا به برجام

به گزارش گروه خبرنگاران جامعه گزارش خبر، شنیده ها حاکی این است که  بر اساس پیشنهادات  طرفین نشست وین، ۳ خرداد ۱۴۰۰ زمان  بازگشت دو طرف به تعهدات برجام اعلام شده است.

برخی رسانه های غیر رسمی  اعلام نموده اند که   آمریکایی‌ها آنها تاکنون حاضر شده‌اند که فقط تحریم‌های نفتی ایران را بردارند و خبری از لغو تحریم‌های بانکی نیستند.

در صورت پذیرش پیشنهادات آمریکا از سوی دولت ایران، عملاً تحریم‌های اصلی لغو نمی‌شود اما گویا تمایل انتخاباتی دولت سبب خواهد شد خطوط قرمز کنار گذاشته شود و لغو تحریم‌های نفتی که بدون لغو تحریم‌های بانکی بی‌فایده است، به عنوان موفقیت بزرگ دیپلماسی قلمداد شود.