انتقاد علی کریمی از عبدالناصر همتی

علی کریمی ، اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس در واکنش به یکی از مصاحبه های عبدالناصر همتی ، یک استوری را در اینستاگرام منتشر کرد.

انتقاد علی کریمی از عبدالناصر همتی
گزارش خبر - انتقادعلي كريمي

به گزاش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر،علی کریمی ، اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس در واکنش به یکی از مصاحبه های عبدالناصر همتی ، یک استوری را در اینستاگرام منتشر کرد. 

علی کریمی در جدیدترین استوری که منتشر کرده به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری حمله کرده است. علی کریمی با انتشار تصویری از صحبت های همتی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که گفته یارانه یک میلیونی پرداخت می کنم، نوشته است:

 برنامه هایت در بانک مرکزی زندگی هایی را نابود کرده است. به اینکه شما برنامه داشتید و در زمان ریاست بانک مرکزی استفاده نکردید چه می گویند؟

علی کریمی