افشاگری منشا کرونا

جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید مدعی شد همراه با جامعه بین المللی بر چین فشار می‌آوریم که درباره منشاء کرونا شفاف باشد.

افشاگری منشا کرونا
گزارش خبر- کرونا

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت:همراه با جامعه بین المللی بر چین فشار می‌آوریم که درباره منشاء کرونا شفاف باشد.
به گزارش شبکه تلویزیونی رویترز لایو، ساکی گفت:ما در تعامل و همکاری با جامعه بین المللی قصد داریم که بر چین فشار آوریم که چین در رابطه با اطلاعات آتی درباره این ویروس شفاف باشد. ما نمی‌خواهیم که بی تحرک بمانیم و این موضوع را قبول کنیم که آن‌ها در این موضوع مشارکت نکنند.
وی افزود:در این حال همانطور که می‌دانیم ما فرایند بررسی خود را درباره منشاء کرونا آغاز کرده ایم. من می‌دانم که این یکی از موضوعات بحث‌های سفر رئیس جمهور به کشور‌های دیگر در این هفته خواهد بود.