اعتراض‌ها جواب داد

باشگاه سپاهان جایگزین تیم امیدنیا در مجمع فدراسیون دوچرخه سواری شد.

اعتراض‌ها جواب داد
گزارش خبر/دوچرخه سواری

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، در حالی که پیش از این باشگاه امیدنیای مشهد یکی از نماینده باشگاه‌ها در مجمع فدراسیون دوچرخه سواری بود و اعتراض‌های زیادی در این خصوص وجود داشت امروز تغییراتی انجام و سپاهان، نایب قهرمان لیگ جایگزین آن شد.

اسامی نمایندگان حاضر در مجمع به شرح زیر است: 

- نماینده مربیان: محمود پراش 

- نماینده ورزشکاران مرد: سعید صفرزاده و بهنام آرین

- نماینده ورزشکاران زن: سمیه یزدانی 

- نماینده داوران: مجید ناصری 

- نماینده باشگاه‌ها: دانشگاه آزاد و سپاهان اصفهان

انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری پنجم بهمن برگزار خواهد شد.