اظهارنظر رستم قاسمی در خصوص شباهت همتی به روحانی

رستم قاسمی در توئیتی نوشت: ادبیات، عصبیت و توهین های آقای همتی نشان داد که ایشان همان حسن روحانی است!

اظهارنظر رستم قاسمی در خصوص شباهت همتی به روحانی
گزارش خبر - توییت رستم قاسمی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رستم قاسمی در توئیتی نوشت: ادبیات، عصبیت و توهین های آقای همتی نشان داد که ایشان همان حسن روحانی است!

اما تنها قبا را با کت شلوار و ریش بلند را با صورت صاف تغییر داده است! یادمان باشد دلار ۳هزارتومانی را همین روحیه به دلار ۲۵ هزارتومانی تبدیل کرد.