اذعان روانشناسان غربی به اثرگذاری دین در کاهش ابتلا به افسردگی

دکتر نصیره مقدم فر گفت: بسیاری از روانشناسان غربی تاثیر دین را روی روان انسان‌ها بسیار پر رنگ توصیف کرده‌اند و اعلام داشتند افراد دیندار کمتر به بیماری‌های روانی مبتلا می‌شوند.

اذعان روانشناسان غربی به اثرگذاری دین در کاهش ابتلا به افسردگی
گزارش خبر - ابتلا به افسردگی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، دکتر نصیره مقدم فر در ارتباط زنده با برنامه «دین در دنیای مدرن» رادیو گفت‌وگو با موضوع دین، روانشناسی و آرامش فردی با تصریح بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اندیشه و تفکر در باب تأثیر گذاری دین بر تمام امور انسانی به ویژه مسائل عاطفی و روانی هستیم اظهار داشت: بسیاری از اموری که توسط محققان درباره دین بیان شده است رویکردی روان شناختی دارد.

وی افزود: در رویکرد روانشناختی، دین امری فردی محسوب می‌شود و از سرچشمه‌های درونی فرد نشأت می‌گیرد. یکی از بزرگترین فلاسفه و روانشناسان تاریخ در تعریف روانشناختی دین عنوان می‌کند «بی تردید دین برترین تظاهرات روح انسانی است.»

این دکترای روانشناسی عمومی درباره رشته جامعه شناسی دینی توضیح داد و بیان کرد: این رشته، درباره مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاه روانشناختی به مطالعه می‌پردازد. در این رهگذر رفتارها و باورهای دینی مورد توجه محققین قرار دارد.

وی با بیان اینکه انسان از آغاز پیدایش خود به صورت فطری به پرستش گرایش داشته است، اظهار کرد: استاد مطهری در بحث فطرت گرایش‌هایی را برای انسان در نظر می‌گیرد که یکی از این گرایش‌ها گرایش به عشق و پرستش است.

مقدم فر با اشاره به مباحث گسترده‌ای که در رابطه با دین و مذهب و مسائل روانشناختی مطرح است، عنوان کرد: بسیاری از روانشناسان غربی تأثیر دین را روی روان انسان‌ها بسیار پر رنگ توصیف کرده‌اند و اعلام داشتند افراد دیندار کمتر به بیماری‌های روانی مبتلا می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از روانشناسان عنوان می‌کند صدها تن از بیماران را معالجه و درمان کرده است و اذعان دارد در تمام بیماران خود کسی وجود نداشت که برای حل مشکل نیازمند گرایش دینی نباشد. کسانی که به دیدگاه دینی بازگشته بودند به طور کامل درمان شدند.

این دکترای روانشناسی عمومی به نظرات روانشناسان در خصوص اثرگذاری دین اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه اساتید این حوزه گفته‌اند یک تفاهمی بین روانشناسی و دین وجود دارد و معنویت تلاش فرد برای ساختن معنای وسیع از هدف نهایی خود است.

مقدم فر در عین حال از بی‌توجهی روانشناسان اوایل قرن بیستم به مسئله دین گفت و عنوان کرد: بسیاری از روانشناسان این دوره نه تنها از بی اثر بودن دین بر روان انسان گفتند بلکه حتی عنوان کردند یک اثر گذاری منفی در این حوزه وجود دارد. اما تقریباً در نیمه‌های دوم قرن بیستم خلاف این مسئله ثابت شد و مطالعات نشان داد گرایش‌های دینی اصیل می‌تواند موجب پیشگیری از بسیاری از اختلالات رایج روانی مانند افسردگی و اضطراب شود.