اجرایی شدن دریافت الکترونیکی درخواست متقاضیان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیداز ابتدای اردیبهشت

به منظور تسهیل دررسیدگی به مشکلات فعالین اقتصادی و تولید کنندگان درکارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، دریافت درخواست ها فقط از طریق سامانه الکترونیکی ستاد صورت می پذیرد.

اجرایی شدن دریافت الکترونیکی درخواست متقاضیان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیداز ابتدای اردیبهشت
گزارش خبر/رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر به نقل ازروابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران، صادقی رئیس سازمان و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام این خبر گفت: برابر بخشنامه های ابلاغی ستاد تسهیل ورفع موانع تولید از ابتدای اردیبهشت کلیه فرایندهای اخذ درخواست و رسیدگی به آن از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود.

دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران افزود: متقاضیان باید جهت ثبت درخواست به آدرس  https://tashil.stsm.ir   مراجعه و با ارسال مدارک و مستندات نسبت به پیگیری آن اقدام نمایند.

صادقی تصریح کرد: درسال 99تعداد 1200 پرونده طی 220جلسه مطرح که ماحصل آن صدور 1254 مصوبه بوده که 88 درصد آن اجرایی شده و مابقی دردست اجرا می باشد.

رئیس سازمان صمت استان درپایان افزود: جلسات کارگروه اصلی با حضور وریاست استاندار تهران و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور اقتصادی جلسه را اداره می نمایند.