آیا واکسن«کووایران»عارضه دارد/نوع خفیف عارضه در سنین ۵۰ تا ۷۵ سال

مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن «کووایران» برکت، در ارتباط با میزان عارضه واکسن کووایران، توضیحاتی ارائه داد.

آیا واکسن«کووایران»عارضه دارد/نوع خفیف عارضه در سنین ۵۰ تا ۷۵ سال
گزارش خبر - کووایران

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، حسن جلیلی، در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه آیا واکسن کووایران عارضه دارد یا خیر، گفت: تحقیقات ما نشان داده است که عارضه این واکسن از نوع خفیف است.

وی با عنوان این مطلب که عوارض واکسن‌های کرونا در چهار گرید تقسیم بندی می‌شوند، افزود: آنچه در مورد واکسن کووایران می‌توان تحقیقاً عنوان داشت عارضه از نوع خفیف است.

جلیلی ادامه داد: سردرد، تب و بدن درد، به صورت گذرا رؤیت شده است.

وی افزود: در تست بالینی ۳۲ نفر جمعیت ۵۰ تا ۷۵ سال، عارضه‌ها خفیف‌تر از کسانی بود که زیر ۵۰ سال داشتند.