آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروئی ره آورد تامین

شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) تنها تولید کننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) درایران و خاورمیانه به شمار می رود. گونه های مختلف PVP به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن در بیشتر حلال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی بعنوان بايندر قرص، تهيه انواع ژل دارويي، آرايشي و بهداشتي و ماده اولیه تولید بتادین و در سایر صنایع نظیر شوینده ها، نوشیدنی ها، رنگ، رزین و ... کاربرد دارند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروئی ره آورد تامین
گزارش خبر - مجمع فوق العاده

به گزارش خبر، شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) تنها تولید کننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) درایران و خاورمیانه به شمار می رود. گونه های مختلف PVP به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن در بیشتر حلال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی بعنوان بايندر قرص، تهيه انواع ژل دارويي، آرايشي و بهداشتي و ماده اولیه تولید بتادین و در سایر صنایع نظیر شوینده ها، نوشیدنی ها، رنگ، رزین و ... کاربرد دارند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت: داروئی ره آورد تامین

نماد: درهآور

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ،خیابان ولیعصر نرسیده به چهاراه پارک وی ،ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه سی دقیقه قبل از برگزاری مجمع

دعوت کننده از مجمع:
دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام )

دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده پنج

سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع مذکور است

فایل ها